Zasady opodatkowania

     Formę opodatkowania działalności wybieramy przy jej zakładaniu, zazwyczaj też mamy możliwość jej zmiany do 20 stycznia każdego roku. Od jej wyboru zależy wysokość odprowadzanego podatku dochodowego.  Do wyboru mamy:

  • zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%,
  • podatek liniowy – opodatkowanie według stawki 19%,
  • ryczałt ewidencjonowany  - 3% , 5,5% , 8,5% , 17% lub 20% od przychodu,
  • karta podatkowa – stała stawka podatku, 
  • podatek tonażowy – dotyczący wyłącznie armatorów morskich statków handlowych.

    Przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej możemy  wybrać:

  • normy szacunkowe ustalane na podstawie tabeli norm,
  • zasady ogólne – opodatkowanie według skali podatkowej 18% i 32%,
  • podatek liniowy – opodatkowanie według stawki 19%.

     W przypadku rozliczeń  najmu możemy opodatkować go prywatnie lub w ramach działalności gospodarczej. Najem prywatny rozliczamy przez zasady ogólne - 18% i 32% lub ryczałt ewidencjonowany - 8,5%. Natomiast najem rozliczany w ramach działalności opodatkowany może być przez zasady ogólne 18% i 32%, podatek liniowy – 19% lub przez ryczałt ewidencjonowany - 8,5% z wyłączeniem wynajmu i zarządzania nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, związanymi z działalnością gospodarczą.

 

     Wybór właściwej formy opodatkowania powinien być decyzją podjętą jeszcze przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Rezygnacja z zasad ogólnych musi być przemyślana ponieważ nie zawsze jest formą optymalizacji podatkowej. Często dopiero przy stosowaniu wysokiej marży i niskich kosztach działalności podatek zryczałtowany jest opłacalny.  O wyborze podatku liniowego powinna decydować wysoka kwota uzyskiwanych dochodów i ochroną naszych dochodów przed drugim stopniem skali podatkowej i stawką 32%. Jednocześnie wybór podatku liniowego to rezygnacja z większości ulg i odliczeń np. wspólnego rozliczenia z małżonkiem, ulgi z tytułu wychowywania dzieci.   

Kontakt

Armii Krajowej 9/40

22-100 Chełm

(82) 564 32 25

+48 602 500 545

biuromiedzianowska@gmail.com

Prezent na start

gift dla Nowych Klientów

Certyfikat księgowy


Partnerzy