Cennik 2017

Ceny netto, ustalane indywidualnie z klientem, wysokość zależy od:

 • rodzaju prowadzonej działalności,
 • zakresu świadczonej usługi,
 • ilości dokumentów,
 • ilości pracowników zaangażowanych do wykonania zadania,
 • indywidualnych potrzeb klienta.
   
Prowadzenie miesięczne dokumentacji księgowej:  
 • ryczałt bez VAT - opłata za prowadzenie ewidencji
80 zł
 • ryczałt z VAT- opłata za prowadzenie ewidencji
120 zł
 • książka przychodów i rozchodów bez VAT - opłata za prowadzenie księgi
150 zł
 • książka przychodów i rozchodów z VAT- opłata za prowadzenie ewidencji
200 zł
 • księgi handlowe bez VAT - opłata za prowadzenie ksiąg
400 zł
 • księgi handlowe z VAT - opłata za prowadzenie ksiąg i ewidencji
650 zł
   
Rozliczenia osób prowadzących działalność i pracowników:  
 • listy płac, kartoteki wynagrodzeń, deklaracje ZUS, PIT 4, PIT 11
30 zł /osoba
 • pełna obsługa kadrowa (akta osobowe, umowy, świadectwa pracy, itp.)
70 zł /osoba
   
Inne usługi:  
 • zeznanie roczne
40 zł
 • wniosek o zwrot VAT w budownictwie
80 zł
 • nadzór nad przeprowadzeniem i rozliczeniem inwentaryzacji
200 zł
 • likwidacja działalności ( spis z natury, informacje do US, korekty podatku naliczonego, ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej, itp.)
100 zł
 • sprawozdania do Urzędu Statystycznego
30 zł
 • wniosek kredytowy
100 zł
 • wniosek o dotacje, biznesplan
150 zł
 • przygotowanie przelewów
50 zł/m-c
 • przygotowanie bilansu i rachunku zysków i strat
100 zł
 • osobiste reprezentowanie klienta przed US
50 zł/m-c
 • aktualizacja CEIDG, NIP, REGON
20 zł
   

Kontakt

Armii Krajowej 9/40

22-100 Chełm

(82) 564 32 25

+48 602 500 545

biuromiedzianowska@gmail.com

Prezent na start

gift dla Nowych Klientów

Certyfikat księgowy


Partnerzy