Formy działalności

     Zakres, sposób prowadzenia i rodzaj działalności wpływa na wybór jej formy, możemy zdecydować się na:

 • pozarolniczą działalność  gospodarczą  wykonywaną  samodzielnie,
 • spółkę cywilną - również ze współmałżonkiem,
 • spółkę jawną,
 • spółkę partnerską,
 • spółkę komandytową,
 • spółkę komandytowo – akcyjną,
 • spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółkę akcyjną,
 • spółkę lub spółdzielnię europejską (SE),
 • europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG),
 • stowarzyszenie, fundację.

 

Więcej o spółkach

 

     Wybór formy prowadzenia działalności zależy od kosztu jej rozpoczęcia i prowadzenia,  stopnia ochrony  majątku i  rodzaju prowadzonej księgowości.

 

     Przy działalności prowadzonej samodzielnie jako rodzaj księgowości mamy do wyboru księgę przychodów i  rozchodów i ewidencję ryczałtu.  Ponosimy odpowiedzialność majątkiem osobistym, nie mamy odrębnej osobowości prawnej, korzystamy z własnego kapitału a koszty prowadzenia księgowości są stosunkowo niskie.  Podobnie jest w przypadku spółek cywilnych i jawnych.  Spółka partnerska wymaga już od nas prowadzenia ksiąg rachunkowych, co wiąże się ze wzrostem kosztów. Przy spółce komandytowej, komandytowo-akcyjnej także prowadzimy księgi rachunkowe ale odpowiedzialność ponosimy do wysokości sum komandytowych. Przy spółce z o.o. , spółce akcyjnej, stowarzyszeniu, fundacji, spółki lub spółdzielni europejskiej, europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, prowadzimy księgi rachunkowe, odpowiadamy majątkiem osoby prawnej,  posiadamy odrębną osobowość prawną  i korzystamy z kapitału zakładowego.

Kontakt

Armii Krajowej 9/40

22-100 Chełm

(82) 564 32 25

+48 602 500 545

biuromiedzianowska@gmail.com

Prezent na start

gift dla Nowych Klientów

Certyfikat księgowy


Partnerzy