Informacja o wysokości obrotu przy braku fiskalizacji kasy
Informacja o wysokości obrotu przy braku
Adobe Acrobat Document 15.5 KB
Oświadczenie o rozpoczęciu ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy fiskalnej
Oświadczenie o rozpoczęciu ewidencjonowa
Adobe Acrobat Document 71.8 KB
Oświadczenie w sprawie opodatkowania najmu
Oświadczenie w sprawie opodatkowania naj
Adobe Acrobat Document 106.9 KB
Oświadczenie związane z ubieganiem się o wydanie zaswiadczenia VAT-25
Oświadczenie związane z ubieganiem się o
Adobe Acrobat Document 75.7 KB
Pełnomocnictwo do kontroli podatkowej i skarbowej
Pełnomocnictwo do kontroli podatkowej i
Adobe Acrobat Document 16.3 KB
Protokół fizycznej likwidacji środka trwałego
Protokół fizycznej likwidacji środka trw
Adobe Acrobat Document 11.7 KB
Protokół fizycznej likwidacji wyposażenia
Protokół fizycznej likwidacji wyposażeni
Adobe Acrobat Document 11.1 KB
Przeksięgowanie z nadwyżki VAT na poczet PIT
Przeksięgowanie z nadwyżki VAT na poczet
Adobe Acrobat Document 15.2 KB
Uzasadnienie korekty deklaracji
Uzasadnienie korekty deklaracji.pdf
Adobe Acrobat Document 24.0 KB
Uzasadnienie korekty zeznania rocznego
Uzasadnienie korekty zeznania rocznego.p
Adobe Acrobat Document 24.4 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia do świadczeń socjalnych
Wniosek o wydanie zaświadczenia do świad
Adobe Acrobat Document 76.8 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezal
Adobe Acrobat Document 70.8 KB
Wniosek o wydanie zaświadczenia
Wniosek o wydanie zaświadczenia.pdf
Adobe Acrobat Document 71.2 KB
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabronionego - czynny żal
Zawiadomienie o popełnieniu czynu zabron
Adobe Acrobat Document 24.3 KB
Zawiadomienie podatnika o miejscu instalacji kasy fiskalnej
Zawiadomienie podatnika o miejscu instal
Adobe Acrobat Document 77.7 KB
Zgloszenie zamiaru instalacji kasy fisklanej
Zgloszenie zamiaru instalacji kasy fiskl
Adobe Acrobat Document 52.5 KB

Kontakt

Armii Krajowej 9/40

22-100 Chełm

(82) 564 32 25

+48 602 500 545

biuromiedzianowska@gmail.com

Prezent na start

gift dla Nowych Klientów

Certyfikat księgowy


Partnerzy